Department of Mathematics and Systems Analysis

Personnel

Personnel

       

Professors

Nuutti HyvönenHead of Department
Camilla HollantiVice Head of the Department
Kari Astala
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Eveliina Peltola
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Visiting professors

Henrik Garde
Guillermo Mantilla-Soler
Paul Van Dooren

Emeriti professors

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Service personnel

Kenrick BinghamTechnology Manager
Johanna GladerHR Coordinator
Matti HarjulaSystems Specialist
Tiina HartikainenStudy Affairs Secretary; Registration of study attainments (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Financial administration
David RadnellAcademic Coordinator
Maisa ReinFinancial Secretary
Lilija StelmahovaLibrary Secretary
Minna WesterlundHR Secretary

Senior academic staff

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Anssi Mirka
Kirsi Peltonen
Ville Turunen
Haichao Wang

Postdoctoral research staff

Estuardo Alpírez Bock
Giovanni Barbarino
Emilia Blåsten
Taoufiq Damir
Tom Gustafsson
Lauri Hitruhin
Florian Kohl
Annachiara Korchmáros
Shinji Koshida
Tuomas Lahtinen
Sauli Lindberg
Mika Malinen
Carlos Mudarra
Antti Ojalammi
Lauri Perkkiö
Luca Sodomaco

Doctoral students

David Adame Carrillo
Matteo Allaix
Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Nikita Belyak
Valentina Candiani
Lucas Dias Condeixa
Stavros Evdoridis
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Jussi Leppinen
Niklas Miller
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Hoa Ngo
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Maria Quintana Ponce
Paavo Raittinen
Juho Roponen
Nourhan Shafik
Timo Takala
Julian Weigt
Ryan Wood

Other research and teaching personnel

Osama Abuzaid
Kalle Alaluusua
Julius Beranek
Elmer Bergman
Miko Karjalainen
Sonja Kokkonen
Janne Lahti
Patrik Lahti
Alejandro Ponce de Leon Chavez
Miikka Tiainen
Anton Vavilov
Paula Weller

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi