Department of Mathematics and Systems Analysis

Personnel

Personnel

       

Professors

Nuutti HyvönenHead of Department
Camilla HollantiVice Head of the Department
Kari Astala
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Visiting professors

Guillermo Mantilla-Soler

Emeriti professors

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Service personnel

Kenrick BinghamTechnology Manager
Johanna GladerHR Coordinator
Matti HarjulaSystems Specialist
Tiina HartikainenStudy Affairs Secretary; Registration of study attainments (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Financial administration
Maisa ReinFinancial Secretary
Lilija StelmahovaLibrary Secretary
Minna WesterlundHR Secretary

Senior academic staff

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Ville Turunen

Postdoctoral research staff

Giovanni Barbarino
Prashanta Garain
Tom Gustafsson
Lauri Hitruhin
Florian Kohl
Annachiara Korchmáros
Jie Li
Taneli Luotoniemi
Hossein Mostafaei
Carlos Mudarra
Martí Prats Soler
Louna Seppälä
Luca Sodomaco
Christian Webb

Doctoral students

Matteo Allaix
Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Nikita Belyak
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Lucas Dias Condeixa
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Mikko Harju
Sami Helander
Pauliina Hirvi
Laura Jakobsson
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Konrad Kohbrok
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Niko Lietzén
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Paavo Raittinen
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Matias Vestberg
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo
Julian Weigt

Other research and teaching personnel

Napoleon Freitas Paajanen
Olli Herrala
Miko Karjalainen
Janne Lahti
Jussi Leppinen
Okko Makkonen
Selim Virtanen
Emilia Vuola
Luisa Zeppelin
Miia Palmu
Morgan Shaw

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi