Department of Mathematics and Systems Analysis

Personnel

Personnel

       

Professors

Nuutti HyvönenHead of Department
Camilla HollantiVice Head of the Department
Kari Astala
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Visiting professors

Guillermo Mantilla-Soler

Emeriti professors

Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Service personnel

Kenrick BinghamTechnology Manager
Johanna GladerHR Coordinator
Matti HarjulaSystems Specialist
Tiina HartikainenStudy Affairs Secretary; Registration of study attainments (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Financial administration
David RadnellAcademic Coordinator
Maisa ReinFinancial Secretary
Lilija StelmahovaLibrary Secretary
Minna WesterlundHR Secretary

Senior academic staff

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Anssi Mirka
Kirsi Peltonen
Ville Turunen
Haichao Wang

Postdoctoral research staff

Estuardo Alpírez Bock
Giovanni Barbarino
Emilia Blåsten
Taoufiq Damir
Tom Gustafsson
Lauri Hitruhin
Florian Kohl
Annachiara Korchmáros
Shinji Koshida
Tuomas Lahtinen
Jie Li
Sauli Lindberg
Taneli Luotoniemi
Carlos Mudarra
Antti Ojalammi
Luca Sodomaco

Doctoral students

David Adame Carrillo
Matteo Allaix
Juho Andelmin
Diana Andrei
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Nikita Belyak
Valentina Candiani
Lucas Dias Condeixa
Stavros Evdoridis
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Laura Jakobsson
Pihla Karanko
Joona Karjalainen
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Jussi Leppinen
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Hoa Ngo
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Maria Quintana Ponce
Maria Quintana Ponce
Paavo Raittinen
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Timo Takala
Julian Weigt
Ryan Wood

Other research and teaching personnel

Pasi Hakulinen
Miko Karjalainen
Janne Lahti
Lauri Nyman
Alejandro Ponce de Leon Chavez
Anton Vavilov
Paula Weller

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi