Department of Mathematics and Systems Analysis

Personnel

Personnel

       

Professors

Nuutti HyvönenHead of Department
Camilla HollantiVice Head of the Department
Chris Brzuska
Marcus GreferathFiDiPro Professor
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Eveliina Peltola
Ahti Salo
Philine Schiewe
Afzal Siddiqui
Kai Virtanen

Visiting professors

Emeriti professors

Harri Ehtamo
Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna
Rolf Stenberg

Service personnel

Technology Manager 
Kenrick Bingham
HR Coordinator 
Johanna Glader Vacation 5.12.
Systems Specialist 
Matti Harjula
Study Affairs Secretary 
Tiina HartikainenRegistration of study attainments (grades-sci(at)aalto.fi)
Controller 
Paula HämäläinenFinancial administration
Academic Coordinator 
David Radnell
Financial Secretary 
Maisa Rein Absent 6.12.
Library Secretary 
Lilija Stelmahova
Controller 
Elena Turapina
HR Secretary 
Minna Westerlund Absent 6.12.

Senior academic staff

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Juha-Matti Huusko
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Tuomas Sahlsten
Ville Turunen
Jonas Tölle
Haichao Wang

Postdoctoral research staff

Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Giovanni Barbarino
Delara Behzad
Joanna Bisch
Tobias Boege
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Erik Hieta-aho
Serge Kas Hanna
Wontae Kim
Florian Kohl
Shinji Koshida
Emma-Karoliina Kurki
Augustin Lafay
Ruma Maity
Milo Orlich
Maria Quintana Ponce
Julien Roussillon
Elif Sacikara
Pavlo Yatsyna

Doctoral students

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Kalle Alaluusua
Matteo Allaix
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Aleksi Avela
Joaquín de la Barra
Nikita Belyak
Pattanun Chanpiwat
Mikko Harju
Olli Herrala
Kai Hippi
Markus Hirvensalo
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Pihla Karanko
Tuomas Kelomäki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Jussi Leppinen
Teemu Lundström
Okko Makkonen
Lilja Metsälampi
Niklas Miller
Kim Myyryläinen
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Jaakko Pere
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Juho Roponen
Patricija Šapokaitė
Nourhan Shafik
Lauri Särkiö
Timo Takala
Anton Vavilov
Joonas Mikael Vättö
Paula Weller
Ivy Woo
Ryan Wood
Zichan Xie

Other research and teaching personnel

Vikke Elfving
Robin Hagnäs
Fredrik Hagström
Markus Holste
Jani Laine
Jarno Maaninen
Leevi Olander
Anton Saukkonen
Markus Virtanen

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi