Department of Mathematics and Systems Analysis

Personnel

Personnel

       

Professors

Nuutti HyvönenHead of Department
Camilla HollantiVice Head of the Department
Kari Astala
Daniele BoffiAdjunct professor
Chris Brzuska
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Marcus GreferathFiDiPro Professor
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Mateusz Michałek
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Rolf Stenberg
Kai Virtanen

Visiting professors

Emeriti professors

Raimo P. Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Service personnel

Kenrick BinghamTechnology Manager
Johanna GladerHR Coordinator Vacation 5.9.
Matti HarjulaSystems Specialist Absent 27.8.
Tiina HartikainenStudy Affairs Secretary; Registration of study attainments (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Financial administration
David RadnellAcademic Coordinator
Maisa ReinFinancial Secretary
Lilija StelmahovaLibrary Secretary
Minna WesterlundHR Secretary

Senior academic staff

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Anssi Mirka
Kirsi Peltonen
Ville Turunen

Postdoctoral research staff

Laia Amorós Carafi
Karl Brustad
Vito Buffa
Tommi Ekholm
Ratan Giri
Florian Kohl
Jie Li
Taneli Luotoniemi
Istvan Prause
Lina Reichenberg
Joni Virta
Christian Webb

Doctoral students

Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Diana Andrei
Nikita Belyak
Ferdinand Blomqvist
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Lucas Dias Condeixa
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Matthias Grezet
Armando Gutiérrez
Mikko Harju
Laura Jakobsson
Joona Karjalainen
Alex Karrila
Konrad Kohbrok
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Pekka Laitila
Niko Lietzén
Alessandro Mancuso
Kristian Moring
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Cintia Pacchiano
Lauri Perkkiö
Juha-Pekka Puska
Heikki Puustinen
Paavo Raittinen
Tuomas Rintamäki
Juho Roponen
Anton von Schantz
Nourhan Shafik
Edoardo Tosoni
Matias Vestberg
Vilma Virasjoki
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo
Julian Weigt

Other research and teaching personnel

Tommi Anttila
Tommi Gröhn
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Lauri Jokinen
Emma Järvinen
Miko Karjalainen
Olli Kiljunen
Janne Lahti
Patrik Lahti
Henrik Leino
Jussi Leppinen
Tuukka Mattlar
Jonna Mikkonen
Kim Myyryläinen
Johannes Mäkinen
Aleksanteri Paakkinen
Miia Palmu
Martti Ranta
Emilia Ruha
Miikka Runolinna
Timo Takala
Jaan Tollander de Balsch
Lien Tran
Tuomas Tuukkanen
Ilmari Vauhkonen
Anton Vavilov
Kari Väisänen

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi