Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Laitoksen viisi keskeistä tutkimusaluetta ovat: algebra ja diskreetti matematiikka; analyysi; sovellettu matematiikka ja mekaniikka; stokastiikka ja tilastotiede; systeemianalyysi ja operaatiotutkimus. Tarjoamme pää- ja sivuainekokonaisuuksia kandi- ja maisteritasolla sekä tohtorikoulutusta jatko-opiskelijoille. Laitokselta viime aikoina valmistuneet ovat sijoittuneet yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, julkishallintoon sekä yrityksiin esimerkiksi finanssi-, energia- ja liikennesektoreilla.

Kalenteri

28.2. 10:15  Dario Gasbarra (University of Helsinki): Estimating passengers travel lenghts distributions in Helsinki commuter trains – M237

28.2. 15:15  Eero Saksman (University of Helsinki): The Riemann zeta function meets Gaussian multiplicative chaos – M1 (M232)

1.3. 12:15  Clifford Gilmore (University of Helsinki): Growth rates of frequently hypercyclic harmonic functions – M3 (M234)

1.3. 17:15  Prof. Petteri Kaski: Arithmetic circuits for multilinear tasks (45min, NOTE unusual time!) – M3 (M234)

7.3. 10:15  Amaro Barreal: Lattices for physical layer network coding – M205

7.3. 10:40  Lauri Perkkiö: Differential material parameter in finite element analysis – M205

7.3. 15:15  Ferdinand Blomqvist: The closest vector problem in high dimension – M203

7.3. 15:40  Antti Ojalammi: On exterior acoustics and speech modelling – M203

7.3. 16:15  Tiina Vesanen: Numerical aspects of multicentric calculus – M203

7.3. 16:40  Diana Apetrei : Advances in multicentric calculus – M203

8.3. 14:40  Juha Kuortti: Spectral characteristics of the vocal tract – M205

8.3. 15:00  Prof. Kaie Kubjas (Aalto): Matrices, photos and Netflix – TU1

8.3. 15:15  Vesa Kaarnioja: On the structure and eigenvalues of lattice-theoretic tensors – M205

8.3. 15:15  Anna-Lena Horlemann-Trautmann: Symbol Erasures in Random Network Coding – M3 (M234)

8.3. 15:40  Lauri Mustonen: Surrogate models and computational inverse problems – M205

8.3. 16:15  Mikael Laaksonen: Spectral inverse iteration for stochastic eigenvalue problems – M205

8.3. 16:40  Tom Gustafsson: Numerical methods for lubrication and elastic contact – M205

9.3. 10:15  Mikko Harju: Spatial decision analysis with incomplete information – M205

9.3. 10:40  Pekka Laitila: Facilitating expert elicitation of probabilities for Bayesian networks – M205

9.3. 11:15  Heikki Puustinen: Network optimization and simulation in military air mission planning – M205

9.3. 11:40  Anton von Schantz: Modeling crowd dynamics in an evacuation as a multiagent system – M205

9.3. 13:15  Yrjänä Hynninen: Mathematical methods for medical decision making – M3 (M234)

9.3. 13:40  Juho Andelmin: Solving the green vehicle routing problem and allocating resources based on efficiency analysis – M3 (M234)

9.3. 14:15  Armando Gutiérrez: The horoboundary of metric spaces and its role in dynamics – M3 (M234)

9.3. 14:40  Hoa Ngo: Information spreading in large networks – M3 (M234)

9.3. 15:15  Pekka Lehtelä: Generalized solutions to the porous medium equation – M3 (M234)

9.3. 15:40  Casimir Lindfors: Regularity for nonlinear parabolic PDEs with general growth – M3 (M234)

10.3. 14:15  Jonas Tölle: The p-Laplace evolution equation as p tends to 1: Mosco convergence and convergence of solutions – M3 (M234)

15.3. 12:15  Eero Ruosteenoja (University of Jyväskylä): Tug-of-war games – M3 (M234)

15.3. 15:15  Taoufiq Damir: TBD – M3 (M234)

Vierailijoita

Giancarlo Pastor Figueroa 1.3.2016–31.8.2017

Xuxin Yang (Hunan First Normal University) 16.1.–19.2.

Ivo Kubjas 16.1.–15.4.

Lisa Beck (Augsburg University) 13.2.–24.2.

Sihem Mesnager (University of Paris VIII) 14.2.–19.2.

Takis Konstantopoulos (Uppsala University) 1.3.–31.10.

Anna-Lena Horlemann (Algorithmics Laboratory, EPF Lausanne) 6.3.–12.3.

Estibalitz Durand-Cartagena (UNED) 12.3.–18.3.

Tutkimus

Väitös matematiikan alalta, M.Sc. Emanuele Ventura 9.1.2017

22. joulukuuta 2016

 

M.Sc. Emanuele Ventura väittelee maanantaina 9.1.2017 klo 15 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjan nimi on "Geometry of Real Tensors and Phylogenetics".

 

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Kristian Ranestad, University of Oslo, ja kustoksena professori Alexander Engström matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote englanniksi Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_ventura_emanuele/.

Tutkimus

Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Jussi Kangaspunta 4.11.2016

29. marraskuuta 2016

Diplomi-insinööri Jussi Kangaspunta väittelee perjantaina 4.11.2016 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa H304, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Resource Allocation Methods for Defence and Infrastructure Systems" tutkittiin ja kehitettiin menetelmiä sekä toimintatapoja, jotka tukevat resurssien allokointia investointivaihtoehtojen muodostamille yhdistelmille. Tutkimustyön tuloksena syntyneitä menetelmiä on sovellettu puolustuksen suunnitteluun sekä yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin riskienhallintaan liittyvien havainnollistavien tapaustutkimusten avulla.

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Vicki Bier, University of Wisconsin-Madison, ja kustoksena professori Ahti Salo matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_kangaspunta_jussi/.

Tutkimus

Väitös matematiikan alalta, Helle Majander 11.11.2016

29. marraskuuta 2016

Filosofian maisteri Helle Majander väittelee perjantaina 11.11.2016 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa E, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Efficient reconstruction algorithms for three-dimensional tomographic imaging" käsitellään tomografiseen kuvantamiseen liittyvien käänteisongelmien numeerista ratkaisemista iteratiivisten algoritmien avulla. Työssä esitellään tehokas rekonstruktioalgoritmi, joka soveltuu useiden eri kuvausmenetelmien kanssa käytettäväksi, sekä tutkitaan geometristen mallivirheiden kompensointia erityisesti impedanssitomografian tapauksessa.

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii Associate Professor Kim Knudsen, Technical University of Denmark, ja kustoksena professori Nuutti Hyvönen matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_majander_helle/.

Tutkimus

Väitös matematiikan alalta, DI Janne Korvenpää 18.11.2016

29. marraskuuta 2016

Diplomi-insinööri Janne Korvenpää väittelee perjantaina 18.11.2016 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Nonlocal nonlinear potential theory and fractional integral operators" kehitetään potentiaaliteoriaa fraktionaalisen Laplacen yhtälön kaltaisille yhtälöille. Nämä ovat epälokaaleja integraalidifferentiaaliyhtälöitä, joilla on monia yhteisiä piirteitä tyypillisten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden kanssa.

Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimii professori Lorenzo Brasco, University of Ferrara, ja kustoksena professori Juha Kinnunen matematiikan ja systeemianalyysin laitokselta. Väitöstiedote Perustieteiden korkeakoulun verkkosivuilla: http://sci.aalto.fi/fi/current/events/vaitos_korvenpaa_janne/.

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi