Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

Väitös matematiikan alalta, DI Kim Myyryläinen 6.6.2024

28. toukokuuta 2024
Rajoitetun keskivärähtelyn funktioluokka (BMO) ja Muckenhouptin painot ovat keskeisessä asemassa nykyaikaisessa harmonisessa analyysissa. Niitä käytetään mittaamaan funktioiden heiluntaa eri asteikoilla sekä avaruuden painottamiseen massan jakautumisen perusteella. Rajoitetun keskivärähtelyn funktioluokan ja Muckenhouptin painojen kattavalla teorialla on lukuisia sovelluksia myös muilla matematiikan aloilla, kuten osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa.

Väitöskirjassa tutkitaan parabolista rajoitetun keskivärähtelyn funktioluokkaa ja parabolisia Muckenhouptin painoja, jotka ovat yleistyksiä klassisille ajasta riippumattomille konsepteille. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa BMO:n ja Muckenhouptin painojen klassinen teoria ajasta riippuvaan paraboliseen tilanteeseen. Parabolinen BMO ja Muckenhouptin painot ovat peräisin parabolisista osittaisdifferentiaaliyhtälöistä, erityisesti kaksinkertaisesti epälineaarisesta yhtälöstä, joka mallintaa epälineaarista diffuusiota. Kyseinen yhtälö on yleistys lämpöyhtälölle, joka puolestaan kuvaa lämmön johtumista.

Työssä todistetaan useita eri vaimenemisarvioita funktioiden värähtelylle, painotettuja normiepäyhtälöitä paraboliselle maksimaalifunktiolle sekä luodaan täydellinen teoria Muckenhouptin painojen ääriluokalle sisältäen karakterisaatio- ja faktorointitulokset. Lisäksi teoriaa kehitetään toiselle ääriluokalle, jolle osoitetaan useita uusia karakterisaatioita ja itseparantuvuusominaisuuksia. Tulosten todistukset soveltavat peite-, ketjutus- ja hajotelmatekniikoita parabolisessa geometriassa. Parabolisen kontekstin ohella tarkastellaan muita värähtelyn muotoja yleisessä metristen mitta-avaruuksien tilanteessa.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus

Yhteystiedot: kim.myyrylainen@aalto.fi

Camilla Hollanti Suomalaisen Tiedeakatemian uudeksi jäseneksi

26. huhtikuuta 2024
Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia. Tämän vuoden kevätkokouksessa 19.4.2024 Tiedeakatemiaan kutsuttiin 21 oman alansa huippututkijaa. Yksi heistä on Aalto-yliopiston matematiikan professori Camilla Hollanti.

Hollanti johtaa merkittävää algebran ja lukuteorian sovellusten tutkimusryhmää. Hänen tutkimustensa punaisena lankana on soveltaa viestintäsovelluksissa vastaan tulleiden ongelmien käsittelyssä algebran ja lukuteorian tarjoamia menetelmiä. Tutkimusten sovelluskohteena on esimerkiksi turvallinen langaton viestintä ja hajautettu laskenta.

Tiedeakatemia on perustettu vuonna 1908, ja sen tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä.

Suomen Tiedeakatemia järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Lisäksi se jakaa vuosittain apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille.

Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia syksylle 2024

8. huhtikuuta 2024

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan

Matematiikan ja systeemianalyysin uusia tuntiopettajia syyslukukaudelle 2024

Tehtäviisi kuuluu harjoitusryhmien vetäminen sekä harjoitusten ja tenttivastausten tarkistaminen

Matematiikan osalta hakijoilta edellytetään vähintään 20 op:n matematiikan yliopisto-opintoja hyvin arvosanoin, ja systeemianalyysin osalta kyseisen kurssin aiempaa suorittamista. Aiempi opetuskokemus katsotaan ansioksi, mutta ei ole välttämätöntä. Työ on osa-aikaista (2-4h/viikko), ja palkkaus 30-40 euroa/opetustunti koulutuksesta ja kurssin tasosta riippuen. Tenttien ja harjoitusten korjaamisesta maksetaan (tyypillisesti) erikseen 300-400 euroa kurssista ja koulutuksesta riippuen. 

Työtehtävät on tarkoitettu Aalto-yliopiston perusopiskelijoille.

Tärkeää! Jos et ole hakuhetkellä Aallossa töissä, hae tehtävää sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jos olet hakuhetkellä Aallossa töissä, hae tehtävää sisäisenä työnhakijana Workdayn kautta, ohjeet: Sisäisen työpaikan hakeminen | Aalto-yliopisto.

Liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen motivaatiokirje, cv ja opintorekisteriote (sähköisesti tilattu riittää).

Toimita liitteet pdf-muodossa yhtenä dokumenttina ja jätä hakemus viimeistään maanantaina 6.5.24.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan sähköiseen työhaastatteluun.

Lisätietoja johanna.glader@aalto.fi. 

HUOM! Jos olet aiemmin toiminut tuntiopettajana MS-laitoksella, olet saanut asiasta erillisen sähköpostin.


Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi