Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

Uusia matematiikan ja systeemianalyysin tuntiopettajia syksylle 2024

8. huhtikuuta 2024

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle haetaan

Matematiikan ja systeemianalyysin uusia tuntiopettajia syyslukukaudelle 2024

Tehtäviisi kuuluu harjoitusryhmien vetäminen sekä harjoitusten ja tenttivastausten tarkistaminen

Matematiikan osalta hakijoilta edellytetään vähintään 20 op:n matematiikan yliopisto-opintoja hyvin arvosanoin, ja systeemianalyysin osalta kyseisen kurssin aiempaa suorittamista. Aiempi opetuskokemus katsotaan ansioksi, mutta ei ole välttämätöntä. Työ on osa-aikaista (2-4h/viikko), ja palkkaus 30-40 euroa/opetustunti koulutuksesta ja kurssin tasosta riippuen. Tenttien ja harjoitusten korjaamisesta maksetaan (tyypillisesti) erikseen 300-400 euroa kurssista ja koulutuksesta riippuen. 

Työtehtävät on tarkoitettu Aalto-yliopiston perusopiskelijoille.

Tärkeää! Jos et ole hakuhetkellä Aallossa töissä, hae tehtävää sähköisen hakujärjestelmän kautta. Jos olet hakuhetkellä Aallossa töissä, hae tehtävää sisäisenä työnhakijana Workdayn kautta, ohjeet: Sisäisen työpaikan hakeminen | Aalto-yliopisto.

Liitteeksi tarvitaan vapaamuotoinen motivaatiokirje, cv ja opintorekisteriote (sähköisesti tilattu riittää).

Toimita liitteet pdf-muodossa yhtenä dokumenttina ja jätä hakemus viimeistään maanantaina 6.5.24.

Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan sähköiseen työhaastatteluun.

Lisätietoja johanna.glader@aalto.fi. 

HUOM! Jos olet aiemmin toiminut tuntiopettajana MS-laitoksella, olet saanut asiasta erillisen sähköpostin.


Laitoksen kesätyöpaikat 2024

10. tammikuuta 2024
Laitoksen kesätyöhaku on avautunut ja löydät ilmoituksen täältä.

Haun deadline on 25.1. klo 23.59.

Laitoksen kesätyöinfotilaisuus 11.1.

20. joulukuuta 2023
Laitoksen kesätyöinfotilaisuus pidetään torstaina 11.1. klo 12.15-14 C-salissa, jossa tutkimusryhmät esittäytyvät. 

Kesätyöhaku aukeaa 10.1.24

Avoimet työpaikat: Matematiikan, operaatiotutkimuksen ja tilastotieteen väitöskirjatutkijoita

5. joulukuuta 2023

Etsimme nyt useita

Matematiikan, operaatiotutkimuksen ja tilastotieteen väitöskirjatutkijoita

Väitöskirjatutkijat työskentelevät yhdellä laitoksen päätutkimusalueista:

  • Algebra ja diskreetti matematiikka
  • Analyysi
  • Matemaattinen fysiikka
  • Matematiikka ja taideaineet
  • Numeerinen analyysi
  • Operaatiotutkimus ja systeemianalyysi
  • Tilastotiede ja matemaattinen datatiede
https://www.aalto.fi/fi/avoimet-tyopaikat/matematiikan-operaatiotutkimuksen-ja-tilastotieteen-vaitoskirjatutkijoita-0

Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Juha Mäntysaari

23. lokakuuta 2023

Monitavoiteoptimoinnin avulla energiaviisaita päätöksiä 

Onko sinun pitänyt tehdä päätöksiä, joihin vaikuttaa useita eri kriteereitä? Tällaisia arkipäivän päätöksentekotilanteita ovat esimerkiksi uuden asunnon tai auton hankinta. Auton valintaan voi vaikuttaa hankintakustannusten lisäksi esimerkiksi ajomukavuus- ja turvallisuuskriteerit. Operaatiotutkimus on tieteenala, joka tutkii päätöksenteon malleja, ja siinä monikriteerisiä tehtäviä voidaan tarkastella monitavoite¬optimoinnin avulla. Käytännössä monitavoitteiset päätöksentekotilanteet ovat usein ajan mukana kehittyviä, kuten sähkölämmitteisen omakotitalon lämmitysongelma tai vesistöjen säännöstely. Väitöstyössään Juha Mäntysaari lähestyy tämän tyyppisiä dynaamisia monitavoiteoptimoinnin tehtäviä kehittäen ongelmiin soveltuvia ratkaisumenetelmiä, kuten hintakoordinointi¬menetelmä ja tavoiteoptimointi¬menetelmiä. Sähkölämmitteisen talon omistajan dynaamisen monitavoiteoptimoinnin haaste on löytää paras tapa käyttää lämmitystä, kun sähkön hinta voi vaihdella voimakkaasti vuorokauden aikana. Tavoitteena on tunnistaa optimaalinen vuorokautinen lämmitystapa lämmityskustannusten ja asumismukavuuden suhteen. Vesistön säännöstelytehtävässä dynamiikan synnyttää ajan mukana muuttuva veden valunta ja tuotettavan sähkön arvon ajallinen vaihtelu. Monitavoitteisuus syntyy vaihtelevan vedenkorkeuden aiheuttaman tulvariskin ja energiantuotannon hyödyn yhteisoptimoinnista. Väitöskirjassaan Juha Mäntysaari on tutkinut talon rakenteiden käyttämistä lämpövarastona lämmityksen siirtämiseksi sähkökustannusten näkökulmasta edullisille tunneille joustamalla kiinteästä sisälämpötilasta esimerkiksi yön aikana. Tätä toimintaa kutsutaan sähköverkkojen osalta kulutusjoustoksi. Vastaava kulutusjousto voidaan toteuttaa isommassa mittakaavassa kotitalouksien kuluttajaryhmittymän tai prosessiteollisuuden piirissä. Väitöskirjassa tarkastellaan prosessiteollisuuden kulutusjoustoa käyttäen hintakoordinointia tuotannon suunnittelujärjestelmien ja energiahallinta¬järjestelmien välillä. Kokonaisratkaisu perustuu energian hinta- ja kulutustietojen vaihtoon järjestelmien välillä, ja se voi johtaa kokonaisuutena parempaan ratkaisuun antaen näin tukea sähköverkkojen kulutusjoustoon. Väitöskirjan ympäristönhallintaan liittyvässä osiossa on kehitetty monitavoitemalli Päijänne-Kymijoki vesistön säännöstelylle.

Yhteystiedot:

Sähköposti  juha.mantysaari@fi.abb.com
Puhelinnumero  +358 50 332 5247


Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52


Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi