Department of Mathematics and Systems Analysis

Personnel

Personnel

       

Professors

Nuutti HyvönenHead of Department
Camilla HollantiVice Head of the Department
Chris Brzuska
Alexander Engström
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Eveliina Peltola
Antti Punkka
Ahti Salo
Afzal Siddiqui
Kai Virtanen

Visiting professors

Emeriti professors

Harri Ehtamo
Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna
Rolf Stenberg

Service personnel

Kenrick BinghamTechnology Manager
Johanna GladerHR Coordinator Vacation 15.8.
Matti HarjulaSystems Specialist
Tiina HartikainenStudy Affairs Secretary; Registration of study attainments (grades-sci(at)aalto.fi)
Paula HämäläinenController; Financial administration
Maisa ReinFinancial Secretary Vacation 15.8.–19.8.
Lilija StelmahovaLibrary Secretary
Minna WesterlundHR Secretary

Senior academic staff

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Tuomas Sahlsten
Ville Turunen
Jonas Tölle
Haichao Wang

Postdoctoral research staff

Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Giovanni Barbarino
Delara Behzad
Joanna Bisch
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Erik Hieta-aho
Florian Kohl
Shinji Koshida
Ruma Maity
Milo Orlich
Maria Quintana Ponce
Julien Roussillon
Luca Sodomaco
Pavlo Yatsyna

Doctoral students

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Kalle Alaluusua
Matteo Allaix
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Aleksi Avela
Nikita Belyak
Mikko Harju
Sami Helander
Olli Herrala
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Pihla Karanko
Tuomas Kelomäki
Emma-Karoliina Kurki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Jussi Leppinen
Teemu Johannes Lundström
Okko Makkonen
Lilja Marja-Leena Metsälampi
Niklas Miller
Kristian Moring
Kim Myyryläinen
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Cintia Pacchiano
Jaakko Pere
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Juho Roponen
Nourhan Shafik
Timo Takala
Anton Vavilov
Julian Weigt
Paula Weller
Ivy Woo
Ryan Wood
Zichan Xie
Joaquín de la Barra

Other research and teaching personnel

Theo Elenius
Vikke Elfving
Antti Haavikko
Robin Hagnäs
Fredrik Hagström
Joel Jeremias Hakavuori
Helmi Hankimaa
Jarno Himanen
Kai Hippi
Markus Holste
Oskari Matias Honkasaari
Tommi Tuomas Huhtinen
Janne Lahti
Patrik Lahti
Jani Laine
Liia Lauriina Louhikoski
Taneli Luotoniemi
Petra Lähteenmäki
Jarno Maaninen
Balazs Nagyvaradi
Vili Nieminen
Vilma Emilia Katariina Norja
Mikko Närhi
Ville Jaakko Närhi
Victor Oei
Leevi Olander
Aapo Pajala
Sampo Paukkonen
Tuula Pulkkinen
Laura Rautiainen
Matti Rehell
Jesse Reimann
Nerissa Shakespeare
Topias Mikael Terho
Samuel Toivonen
Samuel Juhani Toivonen
Emil Verkama
Erno Vihanto
Joel Viherto
Markus Virtanen
Isa Matilda Widmaier
Kexing Ying

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi