Department of Mathematics and Systems Analysis

Studies

Refereed articles

 • Sangwin, C & Harjula, M, Online assessment of dimensional numerical answers using STACK in scienceEuropean Journal of Physics, vol 38, 2017. Article
 • M. Harjula, J. Malinen, A. Rasila: STACK with state. MSOR Connections 15(2) (2017), 60-69. Article

 • Antti Rasila, Jarmo Malinen, Hannu Tiitu: On automatic assessment and conceptual understanding. Teaching Mathematics and its Applications, 34(3): 149-159, 2015. Article
 • Antti Rasila, Linda Havola, Pekka Alestalo, Jarmo Malinen, Helle Majander: Matematiikan perusopetuksen kehittämistoimia ja tulosten arviointia. Tietojenkäsittelytiede, 33: 43-54, 2011. Article
 • Simo Kivelä: On the Visualization of Riemann Surfaces. The Mathematica Journal, 11(3): 392-403, 2010. Article

Refereed conference papers

 • Antti Rasila: E-Assessment Material Bank Abacus,  EDULEARN16 Proceedings, 2016. Article
 • Rasila, A., & Malinen, J. (2016). MOOCs in First Year Engineering Mathematics: Experiences and Future Aims. In Engineering Education on Top of the World: Industry University Cooperation: 44th SEFI Conference, 12-15 September 2016, Tampere, Finland, Proceedings SEFI. Article

 • Antti Rasila, Chris J. Sangwin: Development of STACK assessment to underpin mastery learning. A paper presented in the 13th International Congress on Mathematical Education, Hamburg, 24-31, July 2016. Article

 • Hannu Tiitu, Antti Rasila: »Kieleni rajat ovat maailmani rajat». Oppimisympäristön käytettävyys luomassa matemaattista kieltä. In Röj-Lindberg, A.-S., Burman, L., Kurtén-Finnäs, B., Linnanmäki, K. (eds.), Spaces for learning: past, present and future. Proceedings of the 30th annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association in Vaasa, November 6-8, 2013, pp. 207-223. Vaasa: Åbo Akademi University, Faculty of Education, 2014. Proceedings Presentation
 • Ruedi Seiler, Marek Grudzinski, Fons Daalderop, Joanna Daudt, Michael Hanke, Noemi Kurt, Antti Rasila, Hannu Tiitu: Bridging Math-Gaps with the Learning Environment MUMIE. The European Project S3M2 and the German Math-Bridge Course OMB+ for the Enhancement of Student Mobility. In Proceedings of EADTU 2014 - Open and Flexible Higher Education Conference. New Technologies and the Future of Teaching and Learning, pp. 367-382. European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), 2014. Proceedings
 • Birgitta Dahl, Tore Ståhl, Jarmo Malinen, Antti Rasila, Hannu Tiitu: Diagnosing nursing students' errors in medication calculation. Designing a method based in the 4 Cs teaching model for analysing mathematical proficiency. In Viteli, J., Östman, A. (eds.), Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 82-92. Tampereen yliopisto, 2014. Proceedings Presentation
 • Antti Rasila, Hannu Tiitu: Experiences on building bridges and minding the gaps. First year chemistry students rehearsing high school math with two online learning environments. In Viteli, J., Östman, A. (eds.), Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 99-111. Tampereen yliopisto, 2014. Proceedings Presentation
 • Antti Rasila: Verkkopohjainen harjoittelu osana matemaattisen ajattelun kehittymisprosessia. In Viteli, J., Östman, A. (eds.), Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 26-33. Tampereen yliopisto, 2013. Proceedings
 • Hannu Tiitu: Lähtökohtia matematiikan verkko-oppimisympäristöjen käytettävyyden tutkimiselle harjoitustehtävien virheitä analysoimalla. In Viteli, J., Östman, A. (eds.), Tuovi 11: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 4-11. Tampereen yliopisto, 2013. Proceedings Presentation
 • Linda Havola: New engineering students' learning styles and basic skills in mathematics. In Silfverberg, H., Joutsenlahti, J. (eds.), Tutkimus suuntaamassa 2010-luvun matemaattisten aineiden opetusta, pp. 118-131. Tampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print, 2011. Postprint Presentation
 • Helle Majander, Antti Rasila: Experiences of continuous formative assessment in engineering mathematics. In Silfverberg, H., Joutsenlahti, J. (eds.), Tutkimus suuntaamassa 2010-luvun matemaattisten aineiden opetusta, pp. 197-214. Tampereen yliopistopaino Oy - Juvenes Print, 2011. Postprint Presentation
 • Linda Havola, Helle Majander, Harri Hakula, Pekka Alestalo, Antti Rasila: Aktivoiviin opetusmenetelmiin perustuvat matematiikan opetuskokeilut Aalto-yliopistossa. In Viteli, J., Östman, A. (eds.), Tuovi 9: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 5-9. Tampereen yliopisto, 2011. Proceedings Presentation
 • Antti Rasila, Linda Havola, Helle Majander, Jarmo Malinen: Automatic assessment in engineering mathematics: evaluation of the impact. In Myller, E. (ed.), ReflekTori 2010 Symposium of Engineering Education, pp. 37-45. Aalto University School of Science and Technology, 2010. Proceedings Presentation
 • Linda Havola: Improving the teaching of engineering mathematics: a research plan and work in-process report. In proceedings of the Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010. Trnava, Slovakia, 2010. Article
 • Linda Blåfield, Helle Majander, Antti Rasila, Pekka Alestalo: Verkkotehtäviin pohjautuva arviointi matematiikan opetuksessa. In Viteli, J., Östman, A. (eds.), Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 98-103. Tampereen yliopisto, 2010. Proceedings Presentation
 • Kirsi Silius, Tuomas Miilumäki, Seppo Pohjolainen, Antti Rasila, Pekka Alestalo, Matti Harjula, Jarmo Malinen, Esko Valkeila: Perusteet kuntoon - apuneuvoja matematiikan opiskelun aloittamiseen. In Viteli, J., Östman, A. (eds.), Tuovi 7: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2009 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 95-103. Tampereen yliopisto, 2009. Proceedings
 • Antti Rasila: Automaattisesti tarkastettavat tehtävät matematiikan opetuksessa. In Viteli, J., Kaupinmäki, S. (eds.), Tuovi 5: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2007 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit, pp. 27-32. Tampereen yliopisto, 2008. Proceedings
 • Antti Rasila, Matti Harjula, Kai Zenger: Automatic assessment of mathematics exercises: Experiences and future prospects. In Yanar, A., Saarela-Kivimäki, K. (eds.), ReflekTori 2007 Symposium of Engineering Education, pp. 70-80. Helsinki University of Technology, 2007. Article

Talks, posters

 • Antti Rasila: E-assessment Material Bank Abacus. Virtuaaliesitys. EDULEARN16 - 8th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 4-6 July 2016. Abstract Presentation
 • Antti Rasila, Krista Linnoinen, Helle Majander, Hannu Tiitu: Supporting student mobility by e-learning within project S3M2. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014. Posteriesitys. Oulun yliopisto, 1-2 Sep 2014. Poster
 • Hannu Tiitu, Jarmo Malinen, Antti Rasila, Birgitta Dahl, Tore Ståhl: How to quantify the reliability of an error classification principle? Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014. Oulun yliopisto, 1 Sep 2014. Presentation
 • Antti Rasila, Krista Linnoinen, Helle Majander, Hannu Tiitu: Supporting international student mobility with e-learning. International Congress of Mathematicians 2014. Posteriesitys. Soul, Korea, 13-21 Aug 2014. Poster
 • Antti Rasila: Applications of computer-aided assessment in mathematics education. Fourth Finnish-Estonian Mathematics Colloquium and Finnish Mathematical Days 2014. University of Helsinki, 9 Jan 2014. Presentation
 • Krista Linnoinen, Antti Rasila: Does practice make perfect? A study of the Granger-causal relationship between attempting to solve online exercises and mathematical proficiency. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2013. Åbo Akademi (Vaasa), 7 Nov 2013. Presentation
 • Hannu Tiitu: Aallon matematiikan opetus verkossa. Oppimisympäristön käytettävyyden parantaminen virheitä analysoimalla. OpeVeivit 2013. Aalto-yliopisto, 23 May 2013. Presentation
 • Hannu Tiitu: Interaktiivista matematiikkaa Aallossa ja Euroopassa: S3M2-projekti. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2013 -konferenssi. Hämeenlinna, 11 Apr 2013. Presentation
 • Antti Viholainen, Mervi Asikainen, Pekka E. Hirvonen, Linda Havola, Antti Rasila, Terhi Hautala, Juha Oikkonen: Aloittavien matematiikan opiskelijoiden näkemyksiä matematiikasta. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2012. Jyväskylän yliopisto, 8 Nov 2012. Presentation
 • Linda Havola, Helle Majander: Aktivoivat opetuskokeilut matematiikan perusopetuksessa. OpeVeivit 2012. Aalto-yliopisto, 15 May 2012. Presentation
 • Antti Rasila, Linda Havola, Helle Majander, Jarmo Malinen: Informaatioteknologia ja matematiikan opetuksen tulevaisuus. Matematiikan päivät 2012. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 5 Jan 2012. Abstract
 • Linda Havola, Antti Rasila: Insinööriopiskelijoiden matematiikan lähtötaso ja sen kehittyminen perustaitotestin valossa. Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2011. Helsingin yliopisto, 27 Oct 2011.
 • Helle Majander, Linda Havola: Aktivoiva matematiikan opetus Aalto-yliopistossa. Peda-forum-päivät 2011. Itä-Suomen yliopisto (Kuopio), 23 Aug 2011. Presentation
 • Opiskelutaitojen ja opetusmenetelmien kehittäminen matematiikassa. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2011 -konferenssi. Posteriesitys. Hämeenlinna, 7-8 Apr 2011. Poster
 • Helle Majander: Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Peda-forum-päivät 2010. Lapin yliopisto, 25 Aug 2010. Presentation
 • Helle Majander: Ote-hanke Aalto-yliopiston TKK:n matematiikan laitoksella. Aalto-yliopisto, 13 Aug 2010. Presentation

Theses

 • Hannu Tiitu: Oikeisiin virheisiin! Virheelliset vastaukset ja niiden tulkinta automaattisesti tarkastetuissa matematiikan harjoitustehtävissä. Master's thesis. Aalto University School of Science, 2017. Read online
 • Hannu Tiitu: Anna Karenina -periaate. Kohti matematiikan oppimisympäristössä toteutettua virheiden luokittelua. Master's thesis. University of Helsinki, 2016. Read online
 • Krista Linnoinen: Does Practice Make Perfect? A Study of the Granger-causal Relationship Between Attempting to Solve Online Exercises and Mathematical Proficiency. Master's thesis. University of Helsinki, 2013. Read online
 • Linda Havola: Assessment and learning styles in engineering mathematics education. Licentiate thesis. Aalto University, 2012. Read online
 • Helle Majander: Tietokoneavusteinen arviointi kurssilla Diskreetin matematiikan perusteet. Master's thesis. University of Helsinki, 2010. Read online
 • Linda Blåfield: Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa. Master's thesis. University of Helsinki, 2009. Read online
 • Jarno Ruokokoski: Automatic Assessment in University-level Mathematics. Master's thesis. Helsinki University of Technology, 2009. Read online
 • Matti Harjula: Mathematics exercise system with automatic assessment. Master's thesis. Helsinki University of Technology, 2008. Read online

Books, chapters

 • Pekka Alestalo, Harri Hakula, Linda Havola, Helle Majander, Antti Rasila, Jarno Talponen: Matematiikan opetuskokeiluja Aalto-yliopistossa. In Myller, E. (ed.), Oppaiden opas: vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa, pp. 61-63. Aalto-yliopisto, 2011. Read online
 
 
 

Page content by: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi