Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

       

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Camilla HollantiLaitoksen varajohtaja
Chris Brzuska
Marcus GreferathFiDiPro-professori
Antti Hannukainen
Pauliina Ilmonen
Juha Kinnunen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Fabricio Oliveira
Eveliina Peltola
Ahti Salo
Philine Schiewe
Afzal Siddiqui
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Harri Ehtamo
Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna
Rolf Stenberg

Palveluhenkilökunta

Teknologiapäällikkö 
Kenrick Bingham
HR-koordinaattori 
Johanna Glader Lomalla 5.12.
Järjestelmäasiantuntija 
Matti Harjula
Opintosihteeri 
Tiina HartikainenOpintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Controller 
Paula HämäläinenTaloushallinto
Akateeminen Koordinaattori 
David Radnell
Taloussihteeri 
Maisa Rein Poissa 6.12.
Kirjastosihteeri 
Lilija Stelmahova
Controller 
Elena Turapina
Henkilöstösihteeri 
Minna Westerlund Poissa 6.12.

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Ragnar Freij-Hollanti
Harri Hakula
Juha-Matti Huusko
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Tuomas Sahlsten
Ville Turunen
Jonas Tölle
Haichao Wang

Tutkijatohtorit

Estuardo Alpírez Bock
Juho Andelmin
Giovanni Barbarino
Delara Behzad
Joanna Bisch
Tobias Boege
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Erik Hieta-aho
Serge Kas Hanna
Wontae Kim
Florian Kohl
Shinji Koshida
Emma-Karoliina Kurki
Augustin Lafay
Ruma Maity
Milo Orlich
Maria Quintana Ponce
Julien Roussillon
Elif Sacikara
Pavlo Yatsyna

Tohtorikoulutettavat

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Kalle Alaluusua
Matteo Allaix
Muhammad Ardiyansyah
Antti Autio
Aleksi Avela
Joaquín de la Barra
Nikita Belyak
Pattanun Chanpiwat
Mikko Harju
Olli Herrala
Kai Hippi
Markus Hirvensalo
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Pihla Karanko
Tuomas Kelomäki
Topi Kuutela
Olga Kuznetsova
Jussi Leppinen
Teemu Lundström
Okko Makkonen
Lilja Metsälampi
Niklas Miller
Kim Myyryläinen
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Jaakko Pere
Kirthivaasan Puniamurthy
Juha-Pekka Puska
Juho Roponen
Patricija Šapokaitė
Nourhan Shafik
Lauri Särkiö
Timo Takala
Anton Vavilov
Joonas Mikael Vättö
Paula Weller
Ivy Woo
Ryan Wood
Zichan Xie

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Vikke Elfving
Robin Hagnäs
Fredrik Hagström
Markus Holste
Jani Laine
Jarno Maaninen
Leevi Olander
Anton Saukkonen
Markus Virtanen

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi