Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

        

Professorit

Juha KinnunenLaitoksen johtaja
Nuutti HyvönenLaitoksen varajohtaja
Kari AstalaAdjunct Professor
Harri Ehtamo
Alexander Engström
Marcus GreferathFiDiPro-professori
Antti Hannukainen
Camilla Hollanti
Pauliina Ilmonen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Risto Lahdelma
Lasse Leskelä
Fabricio Oliveira
Antti Punkka
Ahti Salo
Rolf Stenberg

Vierailevat professorit

Emeritus professorit

Raimo P. Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Kenrick BinghamTeknologiapäällikkö
Johanna GladerHR-koordinaattori
Matti HarjulaJärjestelmäasiantuntija
Tiina HartikainenOpintosihteeri; Opintosuoritusten kirjaaminen (grades-sci(at)aalto.fi)
Maisa ReinTaloussihteeri
Pauli SipariController; Taloushallinto
Lilija StelmahovaKirjastosihteeri
Minna WesterlundHenkilöstösihteeri Lomalla 20.12.

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Harri Hakula
Toni Heikkinen
Björn Ivarsson
Riikka Kangaslampi
Tuomo Kuusi
Jarmo Malinen
Georg Metsalo
Kirsi Peltonen
Antti Rasila
Ville Turunen
Kai Virtanen

Opetushenkilökunta

Tutkijatohtorit

Marzieh Arabi Kakavand
Kimmo Berg
Tommi Ekholm
Oliver Gnilke
Piermarco Milione
David Radnell
Thomas Singer
Christian Webb
Thomas Westerbäck

Tohtorikoulutettavat

Juho Andelmin
Ferdinand Blomqvist
Valentina Candiani
Taoufiq Damir
Ellie Dillon
Stavros Evdoridis
Matthias Grezet
Tom Gustafsson
Armando Gutiérrez
Mikko Harju
Matias Heikkilä
Yrjänä Hynninen
Marja Jaarinen
Laura Jakobsson
Joona Karjalainen
Alex Karrila
Juha Kuortti
Mikael Laaksonen
Tuomas Lahtinen
Pekka Laitila
Pekka Lehtelä
Niko Lietzén
Casimir Lindfors
Taneli Luotoniemi
Alessandro Mancuso
Hoa Ngo
Antti Ojalammi
Milo Orlich
Lauri Perkkiö
Heikki Puustinen
Tuomas Rintamäki
Juho Roponen
Anton von Schantz
Razane Tajeddine
Edoardo Tosoni
Tiina Vesanen
Matias Vestberg
Vilma Virasjoki
Marko Voutilainen
Vesa Vuojamo

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Joni Alvajärvi
Sami Helander
Emma-Karoliina Kurki
Janne Lahti
Pekka Lammi
Markus Mattila
Kristian Moring
Timo Pelkola
Pasi Pyrrö
Paavo Raittinen
Eero Rantala

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi