Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Henkilökunta

Henkilökunta

        

Professorit

Nuutti HyvönenLaitoksen johtaja
Fabricio OliveiraTutkimuksesta vastaava varajohtaja
Pauliina IlmonenKoulutuksesta vastaava varajohtaja
Chris Brzuska
Antti Hannukainen
Camilla Hollanti
Tuomas Hytönen
Juha Kinnunen
Oscar Kivinen
Riikka Korte
Kaie Kubjas
Kalle Kytölä
Lasse Leskelä
Vanni Noferini
Eveliina Peltola
Ahti Salo
Philine Schiewe

Adjunct- ja kaksoisaffiliaatioprofessorit

Steven Gabriel
Marcus Greferath
Marko Huhtanen
Risto LahdelmaKaksoisaffiliaatio
Afzal Siddiqui
Kai Virtanen

Vierailevat professorit

Iván Blanco Chacón
Paul Van Dooren

Emeritusprofessorit

Harri Ehtamo
Raimo Hämäläinen
Olavi Nevanlinna

Palveluhenkilökunta

Teknologiapäällikkö 
Kenrick Bingham
HR-partneri 
Johanna Glader
Järjestelmäasiantuntija 
Matti Harjula
Opintosihteeri 
Tiina HartikainenOpintosuoritusten kirjaaminen (course-sci(at)aalto.fi)
Koordinaattori 
Mikko Helenius
Controller 
Paula HämäläinenTaloushallinto
Sihteeri 
Outi Kärkkäinen
Akateeminen Koordinaattori 
David Radnell
Kirjastosihteeri 
Lilija Stelmahova
HR-generalisti 
Minna Westerlund

Vanhempi akateeminen henkilökunta

Pekka Alestalo
Fernando Dias
Ragnar Freij-Hollanti
Björn Ivarsson
Jukka Kohonen
Aleksis Koski
Jarmo Malinen
Kirsi Peltonen
Pekka Pere
Sari Rogovin
Ville Turunen
Jonas Tölle
Haichao Wang

Tutkijatohtorit

Nikita Belyak
Joanna Bisch
Wilmar Bolaños
Maxwell Forst
Liam Hughes
Wontae Kim
Shinji Koshida
Augustin Lafay
Félix Lequen
Milo Orlich
Xavier Poncini
Maria Quintana Ponce
Charul Rajput
Julien Roussillon
Kieran Ryan
Yuya Suzuki
Natalia Vesselinova

Tohtorikoulutettavat

Osama Abuzaid
David Adame Carrillo
Kalle Alaluusua
Antti Autio
Aleksi Avela
Joaquín de la Barra
Luis Brummet
Helmi Hankimaa
Mikko Harju
Olli Herrala
Kai Hippi
Markus Hirvensalo
Pauliina Hirvi
Pengmin Hua
Johanna Immonen
Altti Jääskeläinen
Pihla Karanko
Tuomas Kelomäki
Vili Kohonen
Nataliia Kushnerchuk
Aapo Laukkarinen
Jussi Leppinen
Yu Liu
Teemu Lundström
Okko Makkonen
Lilja Metsälampi
Niklas Miller
Kim Myyryläinen
Rahinatou Njah
Lauri Nyman
Leevi Olander
Anna-Mariya Otsetova
Aapo Pajala
Piyalee Pattanaik
Jaakko Pere
Kirthivaasan Puniamurthy
Patricija Šapokaitė
Lauri Särkiö
Timo Takala
Emilia Takanen
Topias Terho
Anton Vavilov
Neehar Verma
Johan Vester Dinesen
Joonas Vättö
Paula Weller
Ivy Woo
Ryan Wood
Zichan Xie

Muu opetus- ja tutkimushenkilökunta

Marina Amorim
Milana Begantsova
Matilde Costa
Antti Haavikko
Robin Hagnäs
Joel Jeremias Hakavuori
Aada Hakula
Markus Holste
Esa Honkamaa
Joonatan Honkamaa
Akseli Jussinmäki
David Karpuk
Nicolas Kinnunen
Tunç Başar Köse
Henri Robert Juhani Lahdelma
Joonatan Linkola
Patrick Linnanen
Sajid Bin Mahamud
Ben Marlin
Tapani Matala-Aho
Timo Artturi Norrkniivilä
Marco Rodriguez
Waldemar Sorjonen
Juuso Olavi Varho
Markus Virtanen
Ian Välimaa
James Wong

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi