Tehtävät
Harjoitusjärjestelmä
Harjoitukset ovat lähes samanlaiset kuin kursseilla C1 ja C2. Alla on kuitenkin kertauksen vuoksi ohjeet sovellettuna tämän kurssin olosuhteisiin.
Harjoitukset seuraavat luentoja noin viikon viiveellä. Luentoviikon asioita käsittelevät tehtävät jaetaan viikon lopulla näiden sivujen kautta ja lisäksi paperiversio on saatavilla ns. kyyhkyslakoista.
Harjoituksista jaetaan kurssin loppupisteitä maksimissaan noin yhden tenttitehtävän verran. Pisteiden tarkka lukumäärä ja niiden määräytyminen ilmoitetaan myöhemmin.
Kotitehtävistä
Kotitehtäviä on kolme viikossa. Tehtävät arvostelee oman harjoitusryhmän tuntiopettaja. Tehtävät arvostellaan asteikolla: 2 pistettä = 'oikein laskettu', 1 piste = 'yritys', 0 pistettä = 'erittäin heikko suoritus' eli joka kierroksella on jaossa 6 pistettä. Kotitehtävät palautetaan omalle assistentille alkuviikon harjoituksissa tai huonetta U345 vastapäätä olevaan lokerikkoon keskiviikkoisin klo 12.15 mennessä.
Harjoitustehtävistä
Harjoitustehtävistä voi kerätä pisteitä (1 piste/tehtävä) loppuviikon laskuharjoituksissa merkitsemällä luokasta löytyvään listaan tehtävät, joiden ratkaisut on valmis esittämään muulle ryhmälle. Esitettäessä ratkaisu kirjoitetaan taululle, mutta tämän lisäksi myös suullisesti kerrotaan ratkaisun eteneminen, niin että muut ymmärtävät mistä on kysymys. Oman ratkaisun virheitä on turha pelätä, tärkeintä on oma ajattelu.
Tietokoneharjoituksista
Tietokoneharjoituksista saa läsnäolopisteitä.
Harjoitustilaisuuksia on kolmenlaisia:
Vapaa harjoitus (Alkuviikko)
Tehtäviä voi laskea yksin tai yhdessä muiden kanssa harjoitussalissa, jossa paikalla on ryhmän oma tuntiopettaja.
Ohjattu harjoitus (Loppuviikko)
Opiskelijat kertovat tuntiopettajalle ne harjoitustehtävät, jotka he haluaisivat esittää muille ryhmän opiskelijoille. Halukkaiden joukosta valitut esittävät vastauksensa taululla.
Tietokoneharjoitukset (viikoilla 40 ja 42)
Kurssin aikana järjestetään kahdet tietokoneharjoitukset. Näissä ratkotaan annettuja tehtäviä Mathematicalla ja Matlabilla. Harjoituksissa on opettaja paikalla antamassa vinkkejä ja opastamassa.
Laskuharjoituksissa tulee ensisijaisesti käydä siinä ryhmässä, johon on ilmoittautunut. Tilapäisen esteen sattuessa on kuitenkin mahdollista käydä jossain toisessa ryhmässä. Jos tällöin haluaa kerätä itselleen harjoituspisteitä, tulee pistelistaan muiden nimien perään kirjoittaa selkeästi oma opiskelijanumero, nimi sekä harjoitusryhmä, johon on ilmoittautunut, ja sitten merkitä tehdyt tehtävät normaalisti.
Toisissa ryhmissä vierailua rajoittavat tilojen koot. Jos harjoitusluokka tulee liian täyteen, on harjoituksen pitäjällä oikeus ja velvollisuus poistaa ryhmään ilmoittautumattomia henkilöitä niin paljon, että harjoitus voidaan pitää siedettävissä olosuhteissa.
Harjoitusryhmät
Laskuharjoitusryhmä Opettaja
H1 (tik1/info) ti 14-16 U264 pe 14-16 H to 14-16 maari-c (40,42) Maija Nevala
H2 (tik2) ma 8-10 Y228 to 8-10 Y313 ke 8-10 Y338c (40,42) Julius Vira
H3 (tik/info) ti 16-18 U261 pe 12-14 U322 to 14-16 Y339b (40,42) Miska Husgafvel
H4 (aut1) ti 12-14 U356 to 16-18 Y427B pe 8-10 Y338c (40,42) Antti Haimi
H5 (tik/aut) ti 14-16 U356 pe 8-10 U322 to 8-10 maari-c (40,42) Juha Aulio
H6 (tuo/gma) ti 16-18 Y313 to 8-10 U264 ke 14-16 maari-c (40,42) Heikki Vesterinen
H7 (bio/muut)ti 8-10 Y429A to 8-10 Y429A ke 14-16 maari-a (40,42) Seppo Nyrkkö