http://www.math.hut.fi/teaching/v/matlab/opas/

MATLAB opas

sisältää myös

Matlab- ja Maple-ohjemien vertailua

Päivitetty 7.9.2001

Uudempia versioita: (v. 2004)
Lyhyt opas ML-HA
Ei niin lyhyt

Heikki Apiola http://www.math.hut.fi/~apiola
Matematiikan laitos
Teknillinen korkeakoulu
e-mail: heikki.apiola@hut.fi

Sisältö

Osa 1. Alkuunpääsy

0. Johdanto

Mathworks
Cleve Moler , versio 1. 1978
Esikuvia: APL, "Speak Easy"

1. Käynnistys, työtila, avustus

 >> help , doc
 >> u=[1 2 3]  % vaakavektori
 >> v=[1;2;3]  % pystyvektori
 >> A=[1 2 3;4 5 6] % matriisi
 >> path, addpath
  

2. Vektorit ja matriisit

2.1. Matriisien muodostaminen ja alkioiden poiminta
2.2. Vektorilausekkeita, kuvaajan piirto
2.3. Matriisiesimerkki, lineaarinen yhtälösysteemi
2.4. Esimerkkejä Matlabin funktiosta
2.5. Tehtäviä

Osa 2. Matriisityöskentelyä

3. Matlab työskentely-ympäristö

3.1. Työn dokumentointi, komentotiedosto
>> diary 'doku.txt'
3.2. Polun asettaminen, alustustoimet
>> cd, path, addpath
Alustustiedosto $home/matlab/startup.m

4. Matriisi- ja taulukko-operaatiot

+ - * \ ^
+ - .* ./ .^
4.1 Laskutoimitusten esittely
4.2 Esimerkkejä operaatioista, vertailua Mapleen

5. Vektorin ja Matriisin osat ja kokoaminen

5.1. Vektorit, kaksoispiste
5.2. Matriisit
5.3. Taulukointia
boxi 22