LUKUJÄRJESTYS SYKSY 2007 (LOPULLINEN)              
PERUSOPINNOT (Mat-1,Mat-2,Mat-5, Tfy-*(päärakennuksessa oleva opetus) )  
I- ja II- opetusjakso (viikot 36-43 ja 44-50)    
     
0 = Molemmat syksyn opetusjaksot    
1 = 1. opetusjakso (7.9.2007-24.10.2007)    
2 = 2. opetusjakso (1.11.2007-13.12.2007)      
           
    Muutoksia         
suunnittelija at math.hut.fi, päivitetty 5.11.2007      
       
         
Kurssi Päivä Aika Sali Luennoitsija Vkot  
1 Mat-1.3013 Tieteen filosofia I       
  L ma 16-18 H Ilpo Halonen ei vkot 42,47 (mat.välikokeet)  
  L ma 16-18 U358 Ilpo Halonen vkot 42,47  
  L to 16-18 H Ilpo Halonen  
     
2 Mat-1.3014 Tieteen filosofia II  
  L ma 16-18 H Ilpo Halonen ei vkot 42,47 (mat.välikokeet)  
  L ma 16-18 U358 Ilpo Halonen vkot 42,47  
  L to 16-18 H Ilpo Halonen  
       
0 Mat-1.3282 Analyysin lukupiiri      
  L pe 10-12 U322 Juha Kinnunen  
       
0 Mat-1.3460 Funktionaalianalyysin perusteet    
  L ti 10-12 Y228 Kirsi Peltonen vko 47 asti  
  L to 12-14 H Kirsi Peltonen vko 47 asti  
  H pe 12-14 Y429A  
     
0 Mat-1.3462 Funktionaalianalyysin sovellutuksia    
  L ti 10-12 U356 Matti Lassas    
  L pe 10-12 Y307 Matti Lassas    
  H ti 16-18 U322 Tapio Helin Huom! Muuttunut aika ja paikka  
           
1 Mat-1.3604 Stationaariset prosessit      
  L ma 9-12 U322 Esko Valkeila    
  L ti 9-12 U322 Esko Valkeila    
  H to 14-16 Y227      
         
0 Mat-1.3606 Stokastiikan seminaari      
  S ma 16-18 U322 Esko Valkeila    
         
0 Mat-1.3607 Stokastinen optimointi      
  > SIIRTYY KEVÄÄLLÄ 2008 LUENNOITAVAKSI  
       
0 Mat-1.3626 Laskennalliset inversiomenetelmät Huom! Päiv. 21.8.07  
  L ke 14-16 U345 Erkki Somersalo    
  L to 14-16 U322 Erkki Somersalo    
  H pe 12-14 U345 Knarik Tunyan Huom! Päiv. 25.9.07  
         
0 Mat-1.3652 Differenssimenetelmät      
  L ti 10-12 Y307 Timo Eirola    
  H pe 14-16 F-sali Huom! Salimuutos    
   
0 Mat-1.3655 Numeerisen analyysin lukupiiri    
  S to 16-18 U322 Timo Eirola     
       
0 Mat-1.3656 Numeerisen anal. ja laskenn. tieteen seminaari    
  S ma 14-16 U356 Timo Eirola     
       
0 Mat-1.142 Matematiikan seminaari    
  S pe 14-16 U356 Matti Lassas    
       
0 Mat-1.218 Inversio-ongelmien seminaari  
  L ma 14-16 U345 Erkki Somersalo/Matti Lassas 1. op.jakso  
    U262 2. op.jakso  
     
2 Mat-5.196 Mekaniikan lisensiaatti- ja tutkijaseminaari   
  S to 10-12 Y313 Rolf Stenberg  
         
0 Mat-5.210 Laskennallisen mekaniikan erikoiskurssi    
  EI LUENNOIDA        
         
0 Mat-5.3740 Kontinuumimekaniikka      
  L ti 12-13 Y313 Rolf Stenberg    
  L ke 14-16 U322 Rolf Stenberg    
  H to 12-14 Y313    
         
         
0 Mat-1.1010 Matematiikan peruskurssi L1      
  L ti 08-10 D Juhani Pitkäranta    
  L ke 08-10 D Juhani Pitkäranta    
  L to 08-10 D Juhani Pitkäranta    
  L pe 08-10 D Juhani Pitkäranta    
  H1, muut ma 10-12 H    
  H1, muut to 16-18 Y338c   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H1, muut pe 10-12 H  
  H2, muut ma 10-12 Y307  
  H2, muut ti 12-14 Maari-A   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H2, muut to 12-14 U322  
  H3, muut ma 10-12 F  
  H3, muut to 12-14 Y338c   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H3, muut pe 12-14 U264  
  H4, muut ma 14-16 Y405  
  H4, muut ti 12-14 Y338c   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H4, muut to 16-18 U264  
  H5,TFM ma 10-12 N  
  H5,TFM ti 14-16 Y338c   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H5,TFM pe 10-12 F  
  H6,TFM ke 16-18 U358  
  H6,TFM ma 12-14 Maari-A   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H6,TFM pe 14-16 N  
  H7,TFM ma 8-10 Y429A  
  H7,TFM ti 14-16 Maari-A   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H7,TFM to 12-14 U356  
  H8,sv ma 10-12 Y427B  
  H8,sv ma 12-14 Y339b   vkot 39,40,41,45,46,48  
  H8,sv pe 10-12 Y313  
       
0 Mat-1.1110 Matematiikan peruskurssi C1      
  L ti 08-10 C Harri Hakula   
  L ke 08-10 C Harri Hakula   
  L to 08-10 C Harri Hakula   
  Tik1 ti 10-12 Y427A  
  Tik1 to 12-14 Maari-C   40, 41  
  Tik1 pe 14-16 U264    
  Tik2 ma 12-14 Y405    
  Tik2 ke 16-18 Y338c   40, 41  
  Tik2 pe 14-16 U358    
  Tik3/Info ti 10-12 Y313    
  Tik3/Info ke 10-12 Maari-A   40, 41  
  Tik3/Info to 14-16 U345    
  Tuo,Aut1 ti 14-16 U322    
  Tuo,Aut1 ke 16-18 Maari-C   40, 41  
  Tuo,Aut1 to 10-12 U322  
  Aut2 ma 10-12 U358  
  Aut2 to 16-18 Maari-A   40, 41  
  Aut2 pe 10-12 U358  
  Gma1,Aut3 ma 10-12 Y405  
  Gma1,Aut3 ti 10-12 Maari-C   40, 41  
  Gma1,Aut3 to 10-12 U264  
  BIO,Tik4 ma 08-10 U356  
  BIO,Tik4 ke 12-14 Y338c   40, 41  
  BIO,Tik4 to 10-12 U356  
  Seka ti 12-14 K  
  Seka ke 12-14 Maari-C   40, 41  
  Seka pe 12-14 U358  
       
0 Mat-1.1210 Matematiikan peruskurssi S1      
  L ti 08-10 B Jarmo Malinen  
  L ke 08-10 B Jarmo Malinen  
  L to 08-10 B Jarmo Malinen  
  H1 ma 10-12 Y429A  
  H1 to 10-12 U358  
  H2 ke 14-16 U262  
  H2 pe 12-14 U262  
  H3 ti 14-16 J  
  H3 to 12-14 K  
  H4 ma 12-14 J  
  H4 to 14-16 J  
  H5 ke 16-18 U356      
  H5 pe 14-16 U345      
  H6 ma 12-14 U356      
  H6 pe 10-12 U356      
  H7 ti 14-16 Y405        
  H7 pe 14-16 Y405      
           
0 Mat-1.1310 Matematiikan peruskurssi K1      
  L ti 08-10 M Teijo Arponen      
  L ke 08-10 M Teijo Arponen      
  L to 08-10 M Teijo Arponen      
  Kon1 ke 10-12 J        
  Kon1 pe 10-12 N      
  Kon2 ma 10-12 Y427A      
  Kon2 to 10-12 Y405      
  Kon3 ma 08-10 Y405      
  Kon3 pe 08-10 Y307  
  Kon4 ma 12-14 U345  
  Kon4 to 16-18 U345  
  Kon5 ma 10-12 Y313  
  Kon5 ke 10-12 Y313  
  Kon6,seka ma 10-12 U345  
  Kon6,seka pe 10-12 Y427B  
  Kon7,seka ti 14-16 U345  
  Kon7,seka pe 10-12 U345  
  MTE ma 10-12 Y228    
    MTE pe 12-14 Y228    
    atk1 to 10-12 Y344-5   41,46  
    atk1 to 10-12 Y342-3   41,46  
    atk2 ti 10-12 Maari-K   41,46  
    atk2 ti 10-12 Maari-L   41,46  
    atk3 ti 14-16 Maari-K   41,46  
    atk3 ti 14-16 Maari-L   41,46  
    atk4 ti 12-14 Y344-5   41,46  
    atk4 ti 12-14 Y342-3   41,46  
    atk5 ke 16-18 Maari-D   41,46  
    atk5 ke 16-18 Maari-E   41,46  
    atk6 ke 10-12 Maari-D   41,46  
    atk6 ke 10-12 Maari-E   41,46  
    atk7 to 16-18 Maari-K   41,46  
    atk7 to 16-18 Maari-L   41,46  
    atk8 pe 10-12 Maari-D   41,46  
  atk8 pe 10-12 Maari-E   41,46  
         
0 Mat-1.1410 Matematiikan peruskurssi P1      
  L ti 08-10 A Ville Turunen  
  L ke 08-10 A Ville Turunen  
  L to 08-10 A Ville Turunen  
  Kem1 ma 14-16 H  
  Kem1 pe 08-10 K  
  Kem2,seka ti 12-14 U358    
  Kem2,seka to 10-12 H  
  Ryk1 ma 08-10 Y313    
  Ryk1 to 12-14 F  
  Ryk2 ma 12-14 U261  
  Ryk2 pe 8-10 Y313 Huom! Salimuutos (päiv. 26.9.07)  
  Ryk3,seka ti 12-14 Y427A  
  Ryk3,seka pe 14-16 L-SALI Huom! Salimuutos  
  Kta1,seka ma 14-16 Y307  
  Kta1,seka to 16-18 Y307  
  Puu1 ma 10-12 U261  
  Puu1 to 10-12 U261  
  Puu2 ke 14-16 Y307  
    Puu2 to 16-18 F  
    atk1kem to 16-18 Y344-5   44, 46, 48  
    atk1kem to 16-18 Y342-3   44, 46, 48  
    atk2,seka ke 16-18 Maari-K   43, 46, 48  
    atk2,seka ke 16-18 Maari-L   43, 46, 48  
    atk3ryk ti 12-14 Maari-K   43, 46, 48  
    atk3ryk ti 12-14 Maari-L   43, 46, 48  
    atk4ryk ke 16-18 Y344-5   43, 46, 48  
    atk4ryk ke 16-18 Y342-3   43, 46, 48  
    atk5,seka ti 12-14 Maari-K   45, 47, 49  
    atk5,seka ti 12-14 Maari-L   45, 47, 49  
    atk6,seka ma 12-14 Maari-K   45, 47, 49  
    atk6,seka ma 12-14 Maari-L   45, 47, 49  
    atk7puu ti 10-12 Y344-5   45, 47, 49  
    atk7puu ti 10-12 Y342-3   45, 47, 49  
    atk8puu to 14-16 Y344-5   45, 47, 48 Huom! Viimeinen harj.viikko siirtynyt vkolle 48.
  atk8puu to 14-16 Y342-3   45, 47, 48  
         
0 Mat-1.1510 Grundkurs i matematik 1      
  L ti 10-12 F Georg Metsalo  
  L ke 08-10 F Georg Metsalo  
  L to 08-10 F Georg Metsalo  
  H ke 10-12 F  
  H pe 08-10 F    
  H to 12-14 Maari-C   42, 45, 48  
       
1   Mat-1.1610 Mathematics I    
  L/H to  12-14 U262   1.opetusjakson ajankohta  
       
0 Mat-1.1030 Matematiikan peruskurssi L3      
  L ma 10-12 D Timo Eirola ja N.N.    
  L ke 10-12 D Timo Eirola ja N.N.    
  L to 10-12 D Timo Eirola ja N.N.    
  L pe 10-12 D Timo Eirola ja N.N.    
  Laaja1 ke 08-10 K    
  Laaja1 pe 12-14 K    
  Laaja2 ti 12-14 U264    
  Laaja2 to 08-10 J    
  Laaja3 ma 12-14 U322    
  Laaja3 to 12-14 U345    
  Tfy1 ti 08-10 Y313    
  Tfy1 pe 12-14 Y427A    
  Tfy2 ke 16-18 Y307    
  Tfy2 pe 14-16 Y307    
  Tfy3 ti 14-16 Y307    
  Tfy3 pe 14-16 Y228  
  kertaus pe 16-18 L  
  A to 08-10 Maari-A   41,45,48  
  B pe 14-16 Maari-C   41,45,48  
  C ti 08-10 Maari-C   41,45,48  
  D to 08-10 Y339b   41,45,48  
  E pe 12-14 Maari-A   41,45,48  
  F to 14-16 Maari-C   41,45,48  
           
Huom! Tuo/Gma -ryhmä vain I-periodilla, toisella periodilla tutalaisille seka-ryhmä/muu vapaavalintainen  
0 Mat-1.1131 Matematiikan peruskurssi C3-I       
  L ma 10-12 C Kari Eloranta  
  L ti 10-12 C Kari Eloranta  
  L to 10-12 C Kari Eloranta  
  Tik1/ Info ti 14-16 U264  
  Tik1/ Info to 14-16 Maari-C   40,42  
  Tik1/ Info pe 14-16 H      
  Tik2 ma 08-10 Y228      
  Tik2 to 08-10 Y313      
  Tik2 ke 08-10 Y338c   40,42  
  Tik3/ Info ti 16-18 U261      
  Tik3/ Info pe 12-14 U322      
  Tik3/ Info to 14-16 Y339b   40,42  
  Aut1 ti 12-14 U356      
  Aut1 to 16-18 Y427B      
  Aut1 pe 8-10 Y338c   40,42  
  Tik4/Aut2 ti 14-16 U356      
  Tik4/Aut2 pe 08-10 U322      
  Tik4/Aut2 to 08-10 Maari-C   40,42  
  Tuo/Gma-I ti 16-18 Y313      
  Tuo/Gma-I to 08-10 U264      
  Tuo/Gma-I ke 14-16 Maari-C   40,42  
  BIO1,Seka ti 08-10 Y429A      
  BIO1,Seka to 08-10 Y429A      
  BIO1,Seka ke 14-16 Maari-A   40,42  
           
Huom! Tuo/Gma -ryhmä vain I-periodilla, toisella periodilla tutalaisille seka-ryhmä/muu vapaavalintainen  
0 Mat-1.1132 Matematiikan peruskurssi C3-II      
  L ma 10-12 C Kari Eloranta  
  L ti 10-12 C Kari Eloranta  
  L to 10-12 C Kari Eloranta  
  Tik1/ Info ti 14-16 U264  
  Tik1/ Info to 14-16 Maari-C   46  
  Tik1/ Info pe 16-18 Maari-C   49 Huom! Vko 47 aika siirtynyt vkolle 49  
  Tik1/ Info pe 14-16 H      
  Tik2 ma 08-10 Y228      
  Tik2 to 08-10 Y313      
  Tik2 ke 08-10 Y338c   46,48  
  Tik3/ Info ti 16-18 U261      
  Tik3/ Info pe 12-14 U322      
  Tik3/ Info to 14-16 Y339b   46,48  
  Aut1 ti 12-14 U356      
  Aut1 to 16-18 Y427B      
  Aut1 pe 8-10 Y338c   46,48  
  Tik4/Aut2 ti 14-16 U356      
  Tik4/Aut2 pe 08-10 U322      
  Tik4/Aut2 to 08-10 Maari-C   46,48  
  BIO1,Seka ti 08-10 Y429A      
  BIO1,Seka to 08-10 Y429A      
  BIO1,Seka ke 14-16 Maari-A   46,48  
           
0 Mat-1.1230 Matematiikan peruskurssi S3      
  L ma 10-12 B Pekka Alestalo ja Erkki Somersalo  
  L ke 10-12 M Pekka Alestalo ja Erkki Somersalo  
  L to 10-12 B Pekka Alestalo ja Erkki Somersalo  
  H1 ma 08-10 U358  
  H1 ke 14-16 J  
  H2 ti 08-10 Y307  
  H2 pe 08-10 U358  
  H3 ti 14-16 Y313  
  H3 pe 14-16 Y313  
  H4 ti 12-14 U322  
  H4 pe 14-16 Y427A  
  H5 ma 12-14 Y429A  
  H5 to 16-18 U358  
  H6 ke 12-14 U264  
  H6 to 14-16 H  
  H7 ti 08-10 U261  
  H7 to 08-10 U261  
     
Huom! Mat-1.1331/32 kurssien harj.ryhmämerkinnät II tarkoittavat ryhmiä, jotka järjestetään vain 2. opetusjaksolla  
0 Mat-1.1331 Matematiikan peruskurssi KP3-1     
  L ti 10-12 B Jan von Pfaler  
  L to 10-12 A Jan von Pfaler  
  L pe 10-12 B Jan von Pfaler  
  H1 ti 08-10 G    
  H1 to 08-10 G  
  H1atk to 08-10 Y342-3   vkot 41,46,48  
  H1atk to 08-10 Y344-5   vkot 41,46,48  
  H2 ma 10-12 U264  
  H2 ke 10-12 Y228  
  H2atk ke 10-12 Y342-3   vkot 41,46,48  
  H2atk ke 10-12 Y344-5   vkot 41,46,48  
  H6 ma 08-10 U264  
  H6 ke 12-14 Y307  
  H6atk ke 12-14 Y342-3   vkot 41,46,48  
  H6atk ke 12-14 Y344-5   vkot 41,46,48  
  H8 ti 12-14 Y405  
  H8 ke 12-14 U356  
  H8 ke 12-14 U352   vkot 41,46,48  
  H9 ke 16-18 Y427A  
  H9 ti 14-16 Y427A  
  H9 ti 14-16 U352   vkot 41,46,48  
       
  Huom! Mat-1.1331/32 kurssien harj.ryhmämerkinnät II tarkoittavat ryhmiä, jotka järjestetään vain 2. opetusjaksolla  
0 Mat-1.1332 Matematiikan peruskurssi KP3-II    
  L ti 10-12 B Pekka Alestalo  
  L to 10-12 A Pekka Alestalo  
  L pe 10-12 B Pekka Alestalo  
  H1 ti 08-10 G    
  H1 to 08-10 G  
  H1atk to 08-10 Y342-3   vkot 41,46,48  
  H1atk to 08-10 Y344-5   vkot 41,46,48  
  H2 ma 10-12 U264  
  H2 ke 10-12 Y228  
  H2atk ke 10-12 Y342-3   vkot 41,46,48  
  H2atk ke 10-12 Y344-5   vkot 41,46,48  
  H3-II ke 10-12 Y307  
  H3-II pe 12-14 H  
  H3-IIatk pe 12-14 Y342-3   vkot 46,48  
  H3-IIatk pe 12-14 Y344-5   vkot 46,48  
  H4-II ke 08-10 J  
  H4-II pe 08-10 J  
  H4-IIatk pe 08-10 Y342-3   vkot 46,48  
  H4-IIatk pe 08-10 Y344-5   vkot 46,48  
  H5-II ma 14-16 U345  
  H5-II to 16-18 U356  
  H5-IIatk to 16-18 U352   vkot 46,48  
  H6 ma 08-10 U264  
  H6 ke 12-14 Y307  
  H6atk ke 12-14 Y342-3   vkot 46,48  
  H6atk ke 12-14 Y344-5   vkot 46,48  
  H7-II ti 08-10 Y405    
  H7-II pe 08-10 Y405  
  H7-IIatk pe 08-10 Maari-B   vkot 41,46,48  
  H8 ti 12-14 Y405  
  H8 ke 12-14 U356  
  H8 ke 12-14 U352   vkot 41,46,48  
  H9 ke 16-18 Y427A  
  H9 ti 14-16 Y427A  
  H9 ti 14-16 U352   vkot 41,46,48  
  H10-II ke 10-12 U322  
  H10-II pe 8-10 Y427B  
  H10-II pe 8-10 U352   vkot 46,48  
       
0 Mat-1.1531 Grundkurs i matematik 3-1       
  L ti 10-12 K Gustaf Gripenberg  
  L to 10-12 K Gustaf Gripenberg  
  L pe 10-12 K Gustaf Gripenberg  
  Sv1 ke 10-12 U358  
  Sv1 pe 08-10 N  
  (Sv2 ti 14-16 U358) Järjestetään, jos tarpeen. Oletusarvoisesti vain Sv1 ryhmä aloittaa!  
  (Sv2 to 12-14 U358)    
  Sv to 08-10 Maari-A   40,42  
  (Sv ma 10-12 Y338c   40,42  
       
0 Mat-1.1532 Grundkurs i matematik 3-11      
  L ti 10-12 K Gustaf Gripenberg  
  L to 10-12 K Gustaf Gripenberg  
  L pe 10-12 K Gustaf Gripenberg  
  Sv1 ke 10-12 U358  
  Sv1 pe 08-10 N  
  (Sv2 ti 14-16 U358) Järjestetään, jos tarpeen. Oletusarvoisesti vain Sv1 ryhmä aloittaa!  
  (Sv2 to 12-14 U358)    
  Sv to 08-10 Maari-A   44,46  
  (Sv ma 10-12 Y338c   45,47  
     
1 Mat-1.1631 Mathematics 3-I      
  L ti 10-12 U345 erik.op. Victoria Sofieva  
  H ti 12-14 U345 erik.op. Victoria Sofieva  
  L pe 14-16 U322 erik.op. Victoria Sofieva  
  H pe 16-18 U322 erik.op. Victoria Sofieva  
     
2 Mat-1.1632 Mathematics 3-II  
  Mat-1.1632 Mathematics 3-II L ti 10-12 U345 erik.op. Victoria Sofieva  
  H ti 12-14 U345 erik.op. Victoria Sofieva  
  L pe 14-16 U322 erik.op. Victoria Sofieva  
  H pe 16-18 U322 erik.op. Victoria Sofieva  
       
0 Mat-1.2600 Sovellettu todennäköisyyslaskenta A    
  L to 12-14 A Ilkka Mellin  
  L pe 12-14 M Ilkka Mellin vko 37 alk.  
  L pe 14-16 M Ilkka Mellin Huom! Pe 7.9. Aloitus    
  A1 ma 12-14 F  
  A2 ti 8-10 F    
  A3 ti 10-12 J  
  A4 ti 12-14 G        
  A5 ti 14-16 K        
  A6 ke 10-12 H      
  A7 ke 12-14 H Huom! Salimuutos      
  A8 ke 14-16 H        
  A9 to 10-12 J Huom! Salimuutos      
    A10/ RU ma 12-14 H      
           
0 Mat-1.2620 Sovellettu todennäköisyyslaskenta B    
  L to 12-14 C Antti Rasila      
  L pe 8-10 C Antti Rasila      
  B1 ma 10-12 J      
  B2 ma 12-14 K      
  B3 ti 10-12 H      
  B4 ti 14-16 L        
  B5 ke 10-12 G      
  B6 ke 12-14 N Huom! Salimuutos      
  B7 ke 14-16 G      
  B8 to 14-16 G        
           
0 Mat-1.2600,  Mat-1.2620 Seka      
  EN ke 14-16 U356      
           
0 Mat-1.1720 Matematiikan peruskurssi V2      
  L ma 10-12 G Leif Andersson      
  L ti 10-12 G Leif Andersson      
  L ke 10-12 N Leif Andersson      
  H pe 08-10 U262 Leif Andersson      
  H pe 08-10 U264 Leif Andersson      
  H ke 14-16 F-sali Leif Andersson Huom! Vkot 44-48, 50    
  H ke 14-16 Y405 Leif Andersson Huom! Vko 49!      
           
0 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt    
  H1 ti 08-11 U352 Simo Heliövaara vko 37 alk  
  H2 ti 11-14 U352 Simo Heliövaara vko 37 alk  
  H3 to 08-11 U352 Simo Heliövaara vko 37 alk  
       
0 Mat-2.3111 Stokastiset prosessit      
  L ma 10-12 L  Jirka Poropudas  
  L ti 12-14 L  Jirka Poropudas  
  H ke 14-16 U358  Jirka Poropudas  
  H to 08-10 U358  Jirka Poropudas  
0 Mat-2.3117 Riskianalyysi      
  L ti 14-16 Y429A Ahti Salo  
  H ti 16-18 Y429A Ahti Salo  
       
0 Mat-2.128 Ennustaminen ja aikasarja-analyysi    
  L ke 12-15 Y429A Ilkka Mellin  
  H pe 10-12 U264  
  H pe 10-12 U352  
       
0 Mat-2.4133 Systeemianalyysilaboratorio II      
  H ma 12-14 U352 Kai Virtanen vko 37 alk  
  H ke 14-16 U352 Kai Virtanen vko 37 alk  
       
0 Mat-2.3134 Päätöksenteko ja ongelmanratkaisu    
  L ti 10-12 N Juuso Liesiö  
  H ke 10-12 Y405  
  H ke 10-12 U352   vko 38 alk.  
0 Mat-2.3139 Optimointioppi    
  L to 14-17 N Kimmo Berg  
  H ke 08-10 U352   vko 38 alk.  
  H ke 08-10 Y313  
       
0 Mat-2.3140 Lineaarinen ohjelmointi      
  L to 12-14 N Juuso Nissinen      
  H pe 12-14 U352 Juuso Nissinen      
         
0 Mat-2.3152 Peliteoria        
  L to 10-12 N Harri Ehtamo Huom! Salimuutos  
  H ke 14-16 Y313 Harri Ehtamo      
         
0 Mat-2.4129 Systeemien identifiointi      
  L to 12-14 U264 Kai Virtanen      
  H pe 10-12 U261 Kai Virtanen      
           
0 Mat-2.4144 Optimoinnin matemaattinen teoria    
  L ti 14-16 Y227  Jyrki Lignell      
  H ti 16-18 Y227  Jyrki Lignell      
           
0 Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari      
  S ke 9-12 U264 Ahti Salo  
         
         
1 Tfy-0.1011 Fysiikka IA      
  L ti 10.00-12.00 D Juhani von Boehm Yhteensä 5 vkoa  
  L ke 10.00-12.00 C Juhani von Boehm Huom! Opetus alkaa tasatunnein ja päättyy tasatuntiin.  
  H1 ke 14.00-16.00 Y427B Huom! Salimuutos  
  H1 pe 14.00-16.00 U261  
  H2 ke 14.00-16.00 Y427A  
  H2 to 10.00-12.00 Y427A  
  H3 ke 16.00-18.00 U264  
  H3 pe 14.00-16.00 U262  
  H4 ke 12.00-14.00 U262  
  H4 ma 12.00-14.00 Y427A  
  H5 ke 12.00-14.00 U322 Huom! Salimuutos  
  H5 pe 14.00-16.00 J      
  H6 to 14.00-16.00 Y307      
  H6 ma 08.00-10.00 U261      
           
2 Tfy-0.1012 Fysiikka IB      
    L ti 10.00-12.00 D Juhani von Boehm      
    L ke 10.00-12.00 C Juhani von Boehm      
    H1 ke 14.00-16.00 Y427B Huom! Salimuutos      
    H1 pe 14.00-16.00 U261      
    H2 ke 14.00-16.00 Y427A      
    H2 to 10.00-12.00 Y427A      
    H3 ke 16.00-18.00 U264      
    H3 pe 14.00-16.00 U262      
    H4 ke 12.00-14.00 U262      
    H4 ma 12.00-14.00 Y427A      
    H5 ke 12.00-14.00 U322 Huom! Salimuutos      
    H5 pe 14.00-16.00 J  
    H6 to 14.00-16.00 Y307  
  H6 ma 08.00-10.00 U261  
       
1 Tfy-3.1193 Fysiikka IIA      
  L ke 14-16 A Heikki Isomäki    
  L pe 12-14 A Heikki Isomäki Alk. vko 37 A-salissa  
  L pe 12-14 C Heikki Isomäki Huom! vko 36 C-salissa  
  KON1 ti 14-16 Y228  
  KON2 ma 12-14 Y313  
  KON3 ke 12-14 Y427B  
  KON4 ke 16-18 Y405  
  KON5 to 14-16 Y313  
  RAK1 ti 14-16 U261  
  RAK2 ke 08-10 U358  
  RAK3 pe 14-16 Y427B  
  GMA1 pe 08-10 U261  
  GMA1 to 14-16 Y427B  
     
2 Tfy-3.1194 Fysiikka IIB  
  L ke 14-16 A Heikki Isomäki    
  L pe 12-14 A Heikki Isomäki  
  KON1 ti 14-16 Y228  
  KON2 ma 12-14 Y313  
  KON3 ke 12-14 Y427B  
  KON4 ke 16-18 Y405  
  KON5 to 14-16 Y313  
  RAK1 ti 14-16 U261  
  RAK2 ke 08-10 U358  
  RAK3 pe 14-16 Y427B  
  GMA1 pe 08-10 U261  
  GMA1 to 14-16 Y427B  
     
1 Tfy-3.1241 Fysiikka I A  
  L ke 10-12 L Petri Salo  
  L pe 10-12 L Petri Salo alk. vko 37  
  KEM pe 12-14 G   alk. vko 37  
  MTE, PUU to 16-18 K      
  TIK ti 12-14 D Huom! päiv. 20.8.      
  SEKA ke 14-16 N      
       
2 Tfy-3.1242 Fysiikka IB    
  L ke 10-12 L Petri Salo    
  L pe 10-12 L Petri Salo    
  KEM pe 12-14 G    
  MTE, PUU to 16-18 K    
  TIK ti 12-14 D Huom! päiv. 20.8.    
  SEKA ke 14-16 N    
         
1 Tfy-3.1361 Fysik IA        
  L ti 08-10 N Jonatan Slotte    
  H1 ti 12-14 N    
  H2 ti 14-16 F    
  H1 to 16-18 Y405    
  H2 pe 12-14 F    
         
2 Tfy-3.1362 Fysik IB        
  L ti 08-10 N Jonatan Slotte    
  H1 ti 12-14 N    
  H2 ti 14-16 F    
  H1 to 16-18 Y405    
  H2 pe 12-14 F  
       
1 Tfy-3.1381 Physics IA    
  H ma 10-12 U262  
2 Tfy-3.1382 Physics IB      
  H ma 10-12 U262  
       
0 Tfy-3.441 Fysiikan kokeelliset menetelmät      
  L ma 10-13 Y227 Filip Tuomisto  
  H pe 10-13 Y227 Filip Tuomisto  
       
1 Tfy-0.2011 Fysiikka IIIA      
  L ti 10-12 L Antti Hakola ja Taina Kurki-Suonio  
  L ke 12-14 L Antti Hakola ja Taina Kurki-Suonio  
1 Tfy-0.2011, ma 10.9.    
  ylimL ma 12-14 L   vko 37  
  H1 ma 08-10 Y307  
  H1 to 08-10 Y307  
  H2 ma 14-16 Y429A  
  H2 pe 8-10 Y429A  
  H3 ti 8-10 U264  
  H3 to 14-16 U264  
     
2 Tfy-0.2012 Fysiikka IIIB  
  L ti 10-12 L Antti Hakola ja Taina Kurki-Suonio  
  L ke 12-14 L Antti Hakola ja Taina Kurki-Suonio  
2 Tfy-0.2012 to 1.11.      
  ylimL to 14-16 L   vko 44  
  H1 ma 08-10 Y307  
  H1 to 08-10 Y307  
2   H1 ke 08-10 Y307   vko 49  
  H2 ma 14-16 Y429A  
  H2 pe 8-10 Y429A  
  H3 ti 8-10 U264  
  H3 to 14-16 U264  
2   H3 ke 14-16 F   vko 49  
       
0 Tfy-3.1500 Fysiikan laboratoriotyöt      
  H1 ti 14-17 fys.lab Jouko Lahtinen  
  H2 ke 14-17 fys.lab Jouko Lahtinen  
  H3 to 17-20 fys.lab Jouko Lahtinen  
       
2 Tfy-3.1530  Fysiikan laboratoriotyöt      
  H1 ma 13-16 fys.lab Jouko Lahtinen 45-48  
  H2 ti 13-16 fys.lab Jouko Lahtinen 45-48  
  H3 ke 14-17 fys.lab Jouko Lahtinen 45-48  
  H4 ke 17-20 fys.lab Jouko Lahtinen 45-48  
  H5 to 17-20 fys.lab Jouko Lahtinen 45-48  
  H6 pe 12-15 fys.lab Jouko Lahtinen 45-48  
       
1 Tfy-3.1540 Fysiikan laboratoriotyöt      
  H1 ma 13-16 fys.lab Jouko Lahtinen 38-44  
  H2 ma 16-19 fys.lab Jouko Lahtinen 38-44  
  H3 ti 13-16 fys.lab Jouko Lahtinen 38-44  
  H4 ti 16-19 fys.lab Jouko Lahtinen 38-44  
  H5 ke 14-17 fys.lab Jouko Lahtinen 38-44  
  H6 ke 17-20 fys.lab Jouko Lahtinen 38-44  
  H7 to 14-17 fys.lab Jouko Lahtinen 38-44  
     
2 Tfy-0.3252 Pehmeän aineen fysiikka      
  L ti 12-14 U262 Emppu Salonen  
  L to 12-14 U262      
  H ti 14-16 U262      
  H to 14-16 U262      
           
0 Tfy-3.401 Advanced Mathematical Methods in Physics I      
  L pe 12-14 U261 Tapio Ala-Nissilä      
           
0 Tfy-3.485 Fysiikan tutkijaseminaari      
  S ma 12-16 Y228 Mikko Alava      
  S to 8-12 Y228      
           
0 Tfy-3.461 Materiaalifysiikka II      
  L ke 12-14 Y228 Martti Puska       
  L to 12-14 Y228      
  H to 14-16 Y228      
           
0 Tfy-3.468 Pintafysiikka      
  L ke 9-12 Y227 Jouko Lahtinen  
  H to 12-14 Y227      
         
0 Tfy-3.478 Modern Methods in Statistical Physics      
  L ke 12-15 Y227 Tapio Ala-Nissilä      
         
0 Tfy-125.432 Colloquium on New Materials  
  L ke 11-12 K