Teknillinen Korkeakoulu
Matematiikan laitos

Mat-1.041 Tieteen historia (sl 2004)

Kurssi luennoidaan syksyllä 2004. Kurssin suoritusarvo on 3 opintoviikkoa.

Luennot

Kurssin luennoi erikoisopettaja FT Ilpo Halonen.

Luennot pidetään tiistaisin klo 14-16 ja perjantaisin klo 14-16 salissa H. Ensimmäinen luento on perjantaina 10.9.2004. Luentoja on yhteensä 26 x 2 tuntia. Kurssiin ei kuulu harjoituksia.

Oppimateriaali

Luentomateriaali toimitetaan luennoilla sovittavalla tavalla kurssin kuluessa opiskelijoiden saataville.

Vastaanottoajat

Tiistaisin klo 16-17, huone U336.

Suorittaminen

Kurssin voi suorittaa yhdellä tentillä lauantaitentissä 18.12.2004 tai 8.1.2005. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua. Tentteihin ilmoittaudutaan erikseen WebTopin kautta.

Kurssin sisältö

Opintojaksolla käsitellään valittuja kohtia tiedehistoriasta antiikista uudelle ajalle asti sekä pohditaan, miten tiede on eri aikoina vaikuttanut maailmankuvaan ja miten maailmankuva (mahdollisesti) on vaikuttanut tieteeseen. Kurssilla keskitytään mm. järjestelmällisen tieteenharjoituksen syntyyn antiikin Kreikassa vuoden 600 eKr. jälkeen, Aristoteleen rooliin klassisen filosofian ja tieteiden isänä, hänen teostensa saamaan asemaan keskiajalla perustetuissa eurooppalaisissa yliopistoissa sekä erityisesti siihen, kuinka luonnontieteen noususta muodostui 1600-luvun suuri intellektuaalinen seikkailu. Asioita tarkastellaan erityisesti tieteen metodisen kehityksen ja tieteellisestä metodista esitettyjen teorioiden kannalta.

Osallistujilta ei vaadita mitään esitietoja.

Ilpo Halonen