Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Ajankohtaista

Julkaisuja

Julkaisut rajattu henkilöihin: Björn Ivarsson

2014

2014

Ivarsson, Björn, Kutzschebauch, Frank: On Kazhdan's Property (T) for the special linear group of holomorphic functions, BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. 21(1), 2014, s. 185-191. [BibTeX...]

Sivun alkuun

Sivusta vastaa: webmaster-math [at] list [dot] aalto [dot] fi